Eksamid

Eesti kodakondsuse taotlemiseks tuleb sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele oskuse eksam.
Eksameid korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (aadress Lõõtsa 4, Tallinn).

Eksamite sooritamisest on vabastatud

- täisealine piiratud teovõimega isik;
- isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama.

Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline eksameid sooritama, lisab sooviavaldusele ekspertkomisjoni otsuse, mis vabastab ta kas osaliselt või täielikult eksamite sooritamisest.
Kui Te olete omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse, olete Te vabastatud eesti keele oskuse eksamist.

Täiendavat informatsiooni saate eksamikeskuse kodulehelt www.ekk.edu.ee.