Kodakondsusest vabastamine

Taotlemise tingimused

Eesti kodakondsusest loobuda sooviv isik peab esitama sooviavalduse.
Alla 15-aastase või täisealise piiratud teovõimega isiku eest esitab sooviavalduse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutus.

15-18-aastane alaealine esitab sooviavalduse koos tema vanema, eestkostja või eestkosteasutuse tõendatud nõusolekuga.

Isikut võidakse Eesti kodakondsusest mitte vabastada, kui:

•tagajärjeks on kodakondsusetus,
•tal on täitmata kohustused Eesti riigi ees,
•ta on kaitsejõudude tegevteenistuses.
 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid

•sooviavaldus (võimalus täita arvuti ekraanil või printida välja ja täita käsitsi, sooviavalduse täitmise täpsemad juhised. Võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on märgitud ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht, elukoht, taotletav kodakondsus ja allkiri esitatud admete õigsuse kinnitamise kohta;
•isikut tõendavad dokumendid;
•tõend mõne muu riigi kodakondsuse omamise kohta või selle kohta, et isik saab muu riigi kodakondsuse seoses Eesti kodakondsusest vabastamisega;
riigilõivu tasumist tõendav dokument.
 
Taotlemise võimalused

Eesti kodakondusest vabastamise sooviavalduse ja nõutavate dokumentide esitamiseks pöörduge sobivasse Prefektuuri Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusesse (kui elate püsivalt välisriigis).

 Menetlusprotsess

Eesti kodakondsusest vabastamise sooviavaldus registreeritakse ja võetakse menetlusse ning selle kohta väljastatakse Teile tõend.

Eesti kodakondsusest vabastamise dokumendid esitatakse 1 aasta jooksul nende registreerimise päevast arvates Vabariigi Valitsusele otsuse tegemiseks.

Kui Vabariigi Valitsus on otsustanud Teid vabastada Eesti kodakondsusest, teavitatakse Teid sellest kirjalikult. Teatise Eesti kodakondsusest vabastamise kohta saate kätte Prefektuuri Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teenindusest või Eesti Vabariigi välisesindusest (kui elate püsivalt välisriigis) peale seda, kui olete tagastanud Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid.

Kommentaarid

Vastuse lisamiseks sisene ERR kasutajatunnuse ja parooliga või vasta ilma sisse logimata alljärgneva vormi kaudu.

Kommentaarid(37)

 • avatar

  Barnypok

  28.12.2016 17:59

  X8aJCe

 • avatar

  Barnypok

  29.12.2016 02:51

  lQ09KP

 • avatar

  Barnypok

  29.12.2016 07:11

  PFbE4U

 • avatar

  Barnypok

  29.12.2016 21:13

  OvqCSM

 • avatar

  Barnypok

  29.12.2016 21:49

  vP5oNp

 • avatar

  Barnypok

  02.01.2017 11:31

  OaqeE0

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:37

  MJ9MPy

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:37

  zE0VdS

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:37

  H9Vzkz

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:37

  tuxP0c

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:37

  Dpt6AP

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:37

  2CYHc6

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:38

  K5a1nw

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:38

  tNWKIj

 • avatar

  Barnypok

  04.01.2017 10:38

  DoUKBo

 1 2 3