Kodakondsuse taastamine

Taotlemise tingimused
Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus esitada sooviavaldus Eesti kodakondsuse taastamiseks.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
- sooviavaldus (võimalus täita arvuti ekraanil või printida välja ja täita käsitsi, sooviavalduse täitmise täpsemad juhised. Võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, andmed nime muutmise kohta, sünniaeg ja -koht, elukoht, ustavusvanne ning allkiri andmete õigsuse kinnitamise kohta)
- värvifoto 40x50 mm
- isikut ja kodakondsust tõendavad dokumendid, kuhu on kantud Eesti elamisluba
- Eesti kodakondsuse kaotamist tõendavad dokumendid
- riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Taotlemise võimalused
Pöörduge sobivasse Prefektuuri Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teenindusse, kus esitage sooviavaldus ja kõik nõutavad dokumendid. Sooviavaldus on võimalik vormistada kohapeal ametniku abiga.

Menetlusprotsess
Sooviavalduse menetlusse võtmine otsustatakse 1 kuu jooksul taotluse vastuvõtmise päevast arvates.

NB! 6 kuu jooksul sooviavalduse menetlusse võtmise päevast tuleb Teil esitada dokumendid, mis tõendavad, et olete vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse taastamisega. Kui jätate nimetatud tõendi tähtaegselt esitamata, sooviavalduse menetlemine lõpetatakse ja Teile saadetakse selle kohta kirjalik teade.

3 kuu jooksul pärast nõutavate dokumentide esitamist edastatakse dokumendid Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks. Kui Vabariigi Valitsus on otsustanud kodakondsuse taastada, teavitatakse Teid kirjalikult ja ühtlasi saadetakse Teile kodakondsustunnistus sooviavalduses näidatud aadressil. Kodakondsustunnistuse alusel on õigus taotleda ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.