Eestis töötamine

Välismaalasel, kes elab Eestis tähtajalise elamisloa alusel, peab Eestis töötamiseks olema tööluba. Informatsiooni isikute kohta, kes ei vaja tööluba saab siit. Tööluba on luba, millega antakse välismaalasele õigus Eestis töötada tööloas määratud tähtaja jooksul.

Lühiajaliselt võib ilma tööloata Eestis töötada kuni 6 kuud aasta jooksul. Eestis võib tööloata töötada välismaalane, kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud. Lühiajalise Eestis töötamise registreerimist võib taotleda:

•välismaalane, kes saabub Eestisse viisa alusel või viisavabalt;
•Eestis viisa alusel või viisavabalt viibiv välismaalane.
 

EL kodanikul on õigus Eestis töötada alates riiki sisenemisest kolm kuud ning samuti, kui on vormistatud elamisõigus (tööluba ei vaja).

Täpsemat informatsiooni lühiajalise töötamise registreerimise kohta saab siit.

EL kodaniku perekonnaliige tohib Eestis töötada ainult juhul, kui talle on antud elamisõigus (tööluba ei vaja). Täpsemat informatsiooni EL kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse taotlemise kohta saab siit.