Noorteühing OSCEle: vene põhikoolis olgu eesti keelt rohkem

12.05.2011 13:25:28

pilt Postimees/Scanpix

Peamiselt vene kodukeelega noori koondava noorteühingu Avatud Vabariik esindaja Sergei Metlev kinnitas OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku nõunikele, et muukeelsetes põhikoolides on eesti keelt praegu liiga vähe.

Noorteühing pakkus lahenduseks kehtestada ka põhikoolis kohustuslikke kakskeelse õpetamise mudeleid, et üleminek gümnaasiumi astmesse, kus õppetöö sügisest käib peamiselt eesti keeles, oleks sujuvam.

"Muukeelsete põhikoolide lõpetajate keeleoskus on erinev. Eelisseisundis on õpilased, kes õppisid keelekümblusklassides. Aga tavaklassi õpilastel, kes on kohustatud tegema eksamit ainult tasemel B1, on gümnaasiumis eesti keeles ainete omandamine võib olla raske," rääkis noorteühingu Avatud Vabariik juhatuse liige Sergei Metlev.

Metlev kohtus täna Eestit külastavate OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku nõunikega, kellele tutvustas olukorda Eesti haridussüsteemis ja rahvusvähemuste hariduse võimalusi ning probleeme.

"Põhiline, millele pöörasime OSCE ametnike tähelepanu, on mõnede kohalike omavalitsuste pea olematu toetus venekeelsete koolide õpetajatele eesti keele omandamiseks. Tallinna linn lubas õpetajatele, kelle keeleoskus on kehv, tasuta keelekursusi, aga siiani on seda saanud vaid üksikud pedagoogid. Selle asemel Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart teeb aktiivset ässitustööd lapsevanemate seas eestikeelse aineõpetamise vastu ja tema eelkäija Yana Toom kirjutab meedias artikleid, kuidas Eestis saab ka ilma eesti keeleta hakkama," sõnas Metlev.

"Olukorra teeb veelgi kummalisemaks asjaolu, et lasteaedades ja gümnaasiumides on kakskeelne õppe juba peaaegu sisseviidud, aga nende kahe vahel asetsev põhikool jääb ahelast täiesti välja, nullides lasteaias omandatud baasteadmised ja raskendades õpilastel jätkamist gümnaasiumis," lisas ta.

Noorteühing Avatud Vabariik peab oluliseks rahvusvähemuste hariduse edendamist ja toetab osalist eestikeelset õpet, mis tagab nii riigikeele head omandamist kui ka oma emakeele säilitamise.

"Me pooldame kakskeelsete õppemudelite rakendamist ka põhikoolis, nagu seda tehakse Lätis, kus rahvusvähemuste koolides 9. klassis õppetöö käib võrdselt riigi- ja emakeeles. Eestis on aga praegu olemas ainult keelekümbluse programm, kus osaleb vaid 3000-4000 õpilast. Seda on selgelt vähe," lausus Metlev.

Noorteühing Avatud Vabariik on vabatahtlik organisatsioon, kuhu kuulub üle 1600 inimese, kellest 70% on vene kodukeelega noored.

Kommentaarid

Vastuse lisamiseks sisene ERR kasutajatunnuse ja parooliga või vasta ilma sisse logimata alljärgneva vormi kaudu.

Kommentaarid(21)

 • avatar

  Barnypok

  28.12.2016 23:37

  7vH56z

 • avatar

  Barnypok

  29.12.2016 21:03

  uw0e7B

 • avatar

  Barnypok

  30.12.2016 01:58

  crg57G

 • avatar

  Barnypok

  01.01.2017 21:18

  wtTYPV

 • avatar

  Barnypok

  03.01.2017 00:53

  Zfvc0t

 • avatar

  Barnypok

  05.01.2017 17:20

  ZNTFpt

 • avatar

  Barnypok

  07.01.2017 17:01

  zvCyFX

 • avatar

  Barnypok

  08.01.2017 17:03

  NfgBOW

 • avatar

  matt

  29.01.2017 14:36

  Mqy4gp

 • avatar

  chaba

  29.01.2017 14:45

  Xv4CFz

 • avatar

  matt

  29.01.2017 15:06

  xyGnpn

 • avatar

  chaba

  29.01.2017 15:12

  iHwcmB

 • avatar

  gordon

  31.01.2017 17:28

  NHsT8v

 • avatar

  gordon

  31.01.2017 17:56

  mhUokz

 • avatar

  Barnypok

  31.03.2017 19:44

  P2bHHW

 1 2